Informasjon om Åpenhetsloven

ÅPENHETSLOVEN 2023


Åpenhetsloven er en norsk lov som pålegger større virksomheter å bidra til at krav til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold overholdes av virksomheten, i virksomhetens leverandørkjede og hos forretningspartnere. Virksomhetene skal som ledd i dette arbeidet foreta aktsomhetsvurderinger samt publisere og gi informasjon om innholdet i vurderingene. Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, og innen 30. juni 2023 skal virksomhetene som er omfattet av loven for første gang offentliggjøre en redegjørelse for sine aktsomhetsvurderinger.

 

Fratigruppen er en del av morselskapet Tokle AS og er involvert i drift av kafeer, restauranter og cateringstjenester, samt å erverve og utvikle eiendommer, og det som naturlig står i forbindelse med dette. 

 
Styret og ledelse jobber med utviklingen av en åpenhetspolicy som vil gi klare retningslinjer for arbeidet med å beskytte grunnleggende menneskerettigheter og sikre gode arbeidsforhold. 

 
For å oppnå dette, vil det gjennomføres en grundig kartlegging og risikovurdering ved hjelp av en 6-trinns metode:

1. Forankre ansvarlighet i interne retningslinjer 

2. Kartlegge og vurdere negativ påvirkning/skade ut fra egen virksomhet, leverandørkjeden og forretningsforbindelser

3. Iverksette egnede tiltak for å forebygge, begrense eller stanse negative konsekvenser 

4. Følg opp tiltakene

5. Kommunisere hvordan negative konsekvenser er håndtert

6. Sørg for gjenoppretting der det påkrevd

 


Redegjørelsen for våre aktsomhetsvurderinger vil bli offentliggjort etter at alle trinnene i denne prosessen er fullført. 

 
Dersom du har spørsmål vedrørende bedriftens arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ta kontakt med:
Helena Berg Iversen
Driftsleder - Fratigruppen
helena@fratigruppen.no

Prøv nyhetsbrevet vårt

Vil du vite hva som skjer på spisestedene våre, om nyheter på menyen, tilbud, arrangementer eller andre matgleder?

Meld deg på nyhetsbrevet vårt, så sender vi deg siste nytt.

Ja, jeg vil ha nyhetsbrev